mukaddime

Mukaddime kelimesi, Arapça kökenli olup günümüzde kullanımını kısmen de olsa sürdürmektedir. Yazma eserin, kitabın giriş bölümünde yer alan önsöz anlamında kullanılmaktadır.

Kıyafet-El İnsaniye Fi Şemail El-Osmaniye Yazması

Kıyafet-El İnsaniye Fi Şemail El-Osmaniye, 16.yüzyılda III. Murat döneminde yaşamış olan ünlü ünlü Şehnameci Seyyid Lokmân Çelebi bin Hüseynî al-Asûrî al Urmevî tarafından kaleme alınmıştır. Osmanlı sultanlarının özelliklerini anlatan ve ilk tarihi el yazma kitap olarak kabul edilen 1579 tarihli eserde, I. Osman’dan