Augustus Le Plongeon

Kayıp Kıta Mu

Yazar ve gezgin olan Augustus Le Plongeon tarafından ilk defa ortaya atılan bu efsanevi kıta, 19. yüzyılda yaşamış Le Plong'a göre Büyük Okyanus'ta yer almaktaydı, burada Antik Mısır ve Mezoamerika toplumlarının ataları yaşamaktaydı ve kıta 14 bin yıl önce batarak yok olmuştu. Kıtanın varlığını ilk iddia eden Le Pl