Kültürel mirasımız olan tarihi eserler, anıtlar günümüz koşularına bağlı etkenlerden ve yapılış zamanındaki bir takım hatalardan dolayı, gün geçtikçe yok oluyor. Bu eserleri doğru şekilde koruyabilmek için bozulmasına sebep olan hasarı belirlememiz koruma sürecinin ilk ve en önemli adımı. Hasar nedenini, bozulma sürecini tam anlamıyla kavramadan yapılabilecek her müdahale yanlış sonuçlar doğurmasına sebep olabilir. Hasar eğer ortadan kaldırılmazsa bozulmalar devam edecektir ve yapılan koruma çalışması doğruluk ve süreklilik taşımayacaktır. Koruma projesi, çalışması için harcanan zaman ve çaba boşa gidecek ve hasar giderek büyüyerek daha büyük farklı sorunlara yol açacaktır. Bu nedenle bozulmaya sebep olan hasarın belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Anıtlarda bozulmaya neden olan etkenler şu şekilde sıralanabilir;

İÇ NEDENLER

 • Yapının konumundan kaynaklanan hasarlar.
 • Zemin özellikleri.
 • Strüktür tasarımındaki hatalar.
 • Hatalı malzeme kullanımı.
 • Kötü işçilik ve detay kullanımı.

DIŞ NEDENLER

 • Uzun süreli doğal etkenler.
 • Doğal afetler.
 • İnsanların neden oldukları hatalar.
 1. Terk
 2. Kötü kullanım ve onarımlar
 3. Yangınlar
 4. Savaşlar
 5. Vandalizm
 6. Bayındırlık etkileri
 7. Turizm
 8. Hava kirliliği
 9. Trafik

Kaynak: Zeynep AHUNBAY,Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon