Kelime olarak yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans, Hümanizm etkisiyle 15-16. yüzyıllarda ilk olarak İtalya'da ortaya çıkan ve Klasik Çağ kültürüne dayanarak gelişen sanat ve bilim akımıdır. Bu makalede Rönesans sanatının mimari özellikleri ve Avrupa'da, Rönesans döneminde inşa edilmiş yapılar ele alınacaktır.

Rönesans Mimarisi Özellikler

  • Rönesans akımı ile eski Yunan ve Roma kültürü, Ortaçağ'dan sonra yeniden canlandırılmıştır.
  • Bu dönemde yaşanan ilk mimari değişim Filippo Brunelleschi ile gerçekleşmiştir.
  • Filippo Brunelleschi, yapıları kubbe ile kapatmayı bularak, Floransa Katedrali'nin kubbesi gibi anıtsal yapılar inşa etmiştir.
Floransa Katedrali
  • Rönesans mimarisinde ana yapım malzemesi olarak, güçlü ve işlevsel olması bakımından taş malzeme kullanılmıştır.
  • Örtü sisteminde  yükseltilmiş kubbelerle karşılaşırız. Bu kubbelerde ise hafif bir malzeme olmasından kaynaklı, tuğla malzeme tercih edilmiştir.
  • Yapı içlerinde dekorasyonda ve sütunlarda mermer malzeme kullanılmıştır.
  • Ortaçağ döneminde, kilise yapılarının çok fazla olduğunu görürüz. Bu durumun nedeni din adamları ve devlet baskısıyla sanatçıların din merkezli yapılar inşa etmesidir. Rönesans dönemine geldiğimizde ise, sosyal içerikli saray gibi sivil yapılarda yaygınlık kazanmıştır.
  • Resim - heykel gibi dönemin farklı sanal alanlarında gördüğümüz, derinlik ilkesi mimaride de kendisini göstermiştir.
  • Kubbelerde kullanılan yüksek kaburgayla derinlik etkisi verilmiştir.
San Lorenzo Bazilikası
San Lorenzo Bazilikası

Rönesans Dönemi'nin ortaya çıkışı, Rönesans kelimesinin anlamı ve çok daha fazlası için Rönesans Dönemi Resim Sanatı başlıklı makaleme tıkla!

Rönesans Dönemi Yapıları

San Lorenzo Bazilikası

İnşa Tarihi: 1419 - 1480 

Sanatçı: Filippo Brunelleschi, Antonio Manetti/ Michelozzo

Konumu: Floransa, İtalya

San Lorenzo Bazilikası
San Lorenzo Bazilikası

Chambord Şatosu

İnşa Tarihi: 1519

Sanatçı: Mimarı bilinmemekle birlikte, Leonardo da Vinci ya da Domenico Cortona'nun planı çizdiği düşünülür. 

Konumu: Chambord, Fransa

Chambord Şatosu
Chambord Şatosu

Santa Maria Novella Bazilikası

İnşa Tarihi: 1470 (Ön Cephe) 

Sanatçı: Leon Battista Alberti

Konumu: Floransa, İtalya

Santa Maria Novella Bazilikası
Santa Maria Novella Bazilikası

Aziz Petrus Bazilikası

İnşa Tarihi: 1506 - 1626

Sanatçı: Alberti, Raphael, Bramante, Michelangelo ve Bernini

Konumu: Vatikan, İtalya

Aziz Petrus Bazilikası
Aziz Petrus Bazilikası

Schwerin Sarayı / Kalesi

İnşa Tarihi: 1160

Sanatçı: Georg Adolph Demmler

Konumu: Schwerin, Almanya

Schwerin Sarayı 

Hardwick Hall 

İnşa Tarihi: 1590-1597

Sanatçı: Robert Smythson

Konumu: Derbyshire, İngiltere

Hardwick Hall
Hardwick Hall 

Uffizi Müzesi

İnşa Tarihi: 1560

Sanatçı: Giorgio Vasari, Bernardo Buontalenti, Alfonso Parigi 

Konumu: Floransa, İtalya

Uffizi Müzesi
Uffizi Müzesi

Pitti Sarayı

İnşa Tarihi: 1458 

Sanatçı: Filippo Brunelleschi

Konumu: Floransa, İtalya

Pitti Sarayı
Pitti Sarayı