Rönesans'ın Kelime Anlamı

Rönesans, kelime olarak yeniden doğuş anlamına gelmektedir. Fransızca olan bu kelime aslında İtalyanca Renecita kelimesinden türemiştir. 

Rönesans Nedir?

Avrupa'da Orta Çağ'dan (Romanesk ve Gotik Dönemleri) sonra Hümanizm etkisiyle 15-16. yüzyıllarda ilk olarak İtalya'da ortaya çıkan ve Klasik Çağ kültürüne dayanarak gelişen sanat ve bilim akımıdır. Romanesk ve Gotik dönemin din merkezli anlayışının aksine Rönesans'da insan merkezli bir düşünce anlayışı vardır.

soru işareti

Rönesans'ı Hazırlayan Sebepler

 • Avrupa'da meydana gelen sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmeler
 • Hümanizma hareketinin başlaması
 • Bireysel özgürlüğün başlaması
 • Kilisenin güç kaybetmesi
 • Unutulan Yunan ve Latin kültürlerinin önem kazanması
 • Matbaanın icat edilmesiyle yeni düşüncelerin ve icatların her tarafa yayılması
 • Coğrafi keşifler sonucunda, Avrupa' da sanattan zevk alan zengin bir sınıfın oluşması
 • Savaş ve Veba salgınının bitmesi ile nüfusun artışı
 • Fikir, sanat adamlarını koruyan, destekleyen ailelerin ortaya çıkması
 • İstanbul'un fethi ile başlayan Yeni Çağ'da Avrupa'dan başka gidecek yeri olmayan bilim adamlarının, sanatı ve bilimi destekleyen İtalya'ya gelmesiyle birikimlerini buraya taşıması
 • Antik sanatların yeniden gündeme gelmesiyle yapılan çalışmalar

Rönesans Dönemi Resim Sanatında Konu

Konu temelde insandır, din ikinci plana atılmıştır. Rönesans dönemi ile birlikte Resim sanatında doğa- insan imgeleri yoğun olarak kullanılmaya başlar. Dini hayatın konu edindiği eserler önemini kaybetmiştir.

atina okulu
Raffaello Sanzio, Atina Okulu

Rönesans Dönemi Resim Sanatı Özellikleri

 • Resim tapınaklardan çıkarak zengin ailelerin siparişleriyle bağımsız tablolar yapılmaya başlanmıştır.
 • Orta Çağ'da üretilen fresk ve mozaikler bu dönemde tuval üzerine yapılmaya başlamıştır.
 • Resmin duvara asılması sayesinde evlere girerek, günlük yaşamın bir parçası olmuştur.
 • İnsan ve doğa gözlemine dayalı optik bir anlayış hakimdir.
 • Mekan kullanımı yeniden önem kazanmış, kapalı bir kompozisyon anlatımı vardır.
 • Kompozisyonlarda tekli ve üçlü bir kurgu, pramidallik vardır.
 • Evrensel bir ışık anlayışı hakimdir.
 • Sanatçılar içerikten çok biçimle ilgilenirler.
 • Doğala uygunluk ve güzellik ön plandadır.
 • Figürün kompozisyon içindeki yeri önem kazanmıştır.
 • Arkaik resmin, yüz ifadesi ve duruşu ortadan kalkmıştır.
 • Perspektif ve çizgi  birleşerek insanı gerçeğe daha uygun biçimlerde gösterme çabası vardır.
 • Yağlı boyanın kullanılmasıyla hem renk hemde konu zenginleşmiştir, bu dönem Yüksek Rönesans dönemi olarak adlandırılır.
 • Gotik dönemin koyu renkleri terk edilerek, yumuşak renklere yönelinmiş sıcak ve parlak renkler kullanılmıştır.
 • En önemli özelliği olan insan ve mekan arasında uyum sağlamaya önem verilmiştir.
son akşam yemeği
Leonardo da Vinci, Son Akşam Yemeği

Rönesans Dönemi Okulları

 1. Venedik Okulu: Daha çok manzara resimleri yapmışlardır.
 2. Floransa Okulu: İnsan vücuduna, perspektif ve anatomiye önem verilmiştir.
 3. Roma Okulu: Dini konuları işlemiştir.