Kelime olarak göğse ait anlamına gelen pektoral, Hristiyanlar tarafından kullanılan ve üzerinde haç barındıran bir kolye olarak nitelendirilebilir. İncelediğimiz eser daha çok bir kilise görevlisine ait olup günümüzde Yunanistan'ın başkenti Atina'da yer alan Benaki Museum'da sergilenmektedir.

pektoral

Envanter Numarası: ΓΕ 14111 

Yapım Tarihi: 1736 

Yapım Malzemesi: Gümüş - Ahşap 

Ölçü/ Boyut: Yükseklik 0. 07 m. 

Sergilendiği Yer: Benaki Müzesi 

Müzeye Geliş Yeri: Gümüşhane, Aziz George Kilisesi 

1736 yılında tarihlenen 0. 07 m. yüksekliğe sahip pektoral, Michael Sarasitis'in emriyle yapılıp, Pontos Argyroupolis'deki (Günümüzde Gümüşhane şehri) Agios Georgios Kilisesi'ne bağışlanmıştır ve günümüzde  ΓΕ 14111 envanter numarası ile Benaki Museum'da yer almaktadır. Gümüş ve ahşap malzeme bir arada kullanılarak yapılmış eserde renkli emaye tekniği, ahşap oyma tekniği ve değerli taş işçiliği bulunmaktadır. Temel olarak zincirlerle birbirine bağlanan üç parçadan oluşur. 

pektoral

İlk parça, üzerinde çarmıha gerilmiş İsa tasviri olan Haç'tır. Ahşap oyma - kazıma tekniği ile tasvirin oldukça ince ve özenli işlendiği haç gümüş malzeme ile çerçevelenmiştir. Bu çerçevede yeşil emaye tekniğini görülür. Haç kollarının arasında ise halkalara, çivi kullanarak değerli taşlar (Mercanlar) eklenmiştir. Boş kalan halkalardan anlaşıldığı üzere kullanılan taşların bir kısmı dökülmüş olmalıdır.

Haçın altındaki büyük gümüş halka ile Amulet olarak adlandırabileceğimiz ikinci parça eklenmiştir (Bakınız: Amulet). Gümüş malzemeden, altın kaplama tekniğinde yapılmış, altı yapraklı bir çiçek formundadır. Merkezinde mercan yer alır ve yine yüzeyinde faklı değerli, yarı değeli taşlar bulunmaktadır. 

Diptikon
Diptikon

Amulet'e simetrik olarak eklenen üç halka ile zincir dört kola ayrılmış ve bir sıra zincirden sonra üçüncü parça eklenmiştir. Üçüncü parça bir Diptikon’dur (Bakınız: Diptikon). Ahşap levhalar gümüş ile çerçevelendirilmiştir. Çerçevede renkli emaye, telkâri ve değerli taş işçiliği görülür. Sol levha çerçevesinin alt kısmında bir yazıt bulunmaktadır. Yazıtta açıkça 1736 tarihi okunabilmektedir. Ahşap oyma tekniği ile yapılmış levha yüzeyinde ise İsa ve Aziz George’nin yaşamından sahneler yer almaktadır.

Erişim; https://www.benaki.org/index.php?option=com_collectionitems&view=collectionitem&Itemid=162&id=142462&lang=el