Makalede, 1930-1940 yılları arasında Türkiye'de etkisini gösteren Modern Mimarlık Akımı, temsilcileri, genel özellikleri ve yapıları ile ele alınacaktır.

Modern Mimarlık Akımının Türkiye'de ki İlk Yansıması

Birinci Ulusal Mimarlık anlayışı içinde tasarlanıp inşa edilen Divanı-ı Muhasebat Binası'nın (Eski Sayıştay Binası) yıktırılarak, yerine daha modern bir yapının yaptırılması, Birinci Ulusal Mimarlık akımının sona erip artık yeni bir üslubun doğduğunu göstermektedir

Modern Mimarlık Akımı Özellikleri

  1. Bu dönemde inşa edilen yapılarda ana düşünce; fonksiyonellik, işlevselliktir. Yani, yapılar hangi amca hizmet edecekse,  amaca yönelik sorunların, çözümünü sağlayacak yapılar inşa edilmiştir.
  2. Birinci Ulusal Mimarlık Akımında cephelerde gördüğümüz özenli, yoğun süsleme programları, bu dönemde tamamen ortadan kalkmıştır. Yapıların cepheleri oldukça yalın tasarlanarak, yoğun bezemeden kaçınılmıştır. Cephelerde sadelik ön planda tutulmuştur.
  3. Bu dönemde ki gelişmeler mimaride de kendisini göstermiş, betonarme iskelet düzeni ağırlık kazanmıştır.
  4. Betonarme iskelet sayesinde, duvarlara binen yükün azalmasıyla, cephelere geniş cam pencereler açılmıştır.
  5. Kübik kütle anlayışı, serbest tasarımlar ve üst örtüde kullanılan düz çatılar bu dönemin başlıca özelliklerindendir.
  6. Modern Mimarlık akımı döneminde, özellikle başkent, Ankara'da idari yapılar inşa edilmiştir. Bunun nedeni henüz yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin Ankara olması ve yeni idari binalara ihtiyaç duyulmasıdır.

Modern Mimarlık Yapıları

Güven Anıtı

Güven Anıtı
Fotoğraf; goethe.de

Mimarı; Anton Hanak - Joseph Thorak  

Tasarımcı; Clemens Holzmeister

İnşa Tarihi;1935

Konumu; Ankara, Çankaya

Merkez Bankası (TCMB)

Mimarı; Clemens Holzmeister

İnşa Tarihi;1931-1933

Konumu; Ankara, Ulus

merkez bankası
Fotoğraf; tcmb.gov.tr

Ankara Garı

ankara garı

Mimarı; Şekip Akalın

İnşa Tarihi;1935-1937  

Konumu; Ankara, İstasyon Meydanı

Ankara Garı
Fotoğraf; eskiturkiye.net

Florya Deniz Köşkü

Mimarı; Seyfi Arkan

İnşa Tarihi;1934

Konumu; İstanbul, Florya

Florya Deniz Köşkü
Fotoğraf; meshur.com

Modern Mimarlık Akımı Mimarları, Temsilcileri

On yıllık bir süreç içerisinde, mimari de etkin olan Modern Mimarlık Akımı döneminde, Ernst Egli, Bruno Taut, Martin Wagner, Franz Hilinger, Hans Poelzig, Martin Elsasser, Clemens Holzmeister, Robert Öerley, Theodor Post gibi yabancı mimarlar yeni yapıların inşa edilmesinde ve var olan eski olarak nitelendirilen birçok yapının, onarımında büyük rol oynamıştır. 

Yabancı mimarların yanı sıra, birçok genç Türk mimar da bu dönemde ortaya çıkmış, bu yeni anlayışla eserler üretmişlerdir. Bu mimarlar arasında; 

  • Bedri Uçar 
  • Seyfi Arkan 
  • Şekip Akalın 
  • Şevki Balmumcu

gibi Türk mimarlar sayılabilir.

Konu hakkında daha fazla bilgi için; Türkiye'de Mimarlık başlıklı makaleme bakabilirsin.