Hat Arapça kökenli bir kelime olup, uzun doğru yol, çizgi anlamlarına gelmektedir. Mastar olarak  yazı yazmak anlamını taşır. Hüsnü hat ise güzel yazı anlamına gelirken, İslam yazısının estetik kurallara bağlı kalarak ölçülü ve ahenkli bir şekilde yazılması kastedilir. Meşhur bir tanıma göre hat sanatı; 'Cismani aletlerle meydana gelen ruhani bir hadisedir'. Sanat türleri tasnif edilirken plastik sanatlar içerisinde yer alır.

Hat Sanatında Kullanılan Malzemeler

 • Kalem
 • Kalemtıraş
 • Divit
 • Rıhdan
 • Kubur-  Hat Çekmecesi
 • Makta
 • Kalemdan
 • Mühre
 • Mıstar- Satırlık
Hat Sanatı Uygulama Alanları Kuranı Kerim

Hat Sanatı Uygulama Alanları

 • Kuranı Kerimler
 • Hadisi şerifler
 • Kitap istinsahı
 • Levhalar
 • Mimar eserler

Hat Sanatı ile ilgili Dallar 

 • Tezhip
 • Ebru
 • Minyatür
 • Çini
 • Cilt
 • Taş-mermer oyma
 • Kalem işi
 • Dokumacılık
 • Çerçevecilik
 • Vitray
 • Kitap sanatları
İstanbul Yeni Camii
İstanbul Yeni Cami

HAT SANATININ İSLAM SANATINDAKİ ÖNEMİ 

İslam dininin ana kaynağı olan Kuranı Kerim'in el yazısı olması, hat sanatının önem kazanmasında başlıca etkendir. Bu sanatın, İslam felsefesi ile bağdaşan bir yapısının olması ve tasvir yasağı inancı ile verilen önem artmıştır. Ayetlerde ve hadislerde bu sanata işaret edilmiştir. Bunların dışında, diğer tüm dinlerde olmayan bir sanat olması hat sanatının, İslam sanatları içerisinde önemli bir yer tutmasına sebep olmuştur.

SONUÇLARI

 • İslam, evrensel bir sanat diline daha ulaşmıştır.
 • Kuranı kerime ve İslamiyet'e duyulan saygı ve ilgi artmıştır.
 • Başka hiçbir sanat akımından etkilenmeyerek tamamen bağımsız şekilde ilerlemiştir.
 • Yöneticilerin destekleri sayesinde büyük hattatlar yetişmiş, hattat hükümdarlar bile olmuştur.
 • İslam sanatının felsefesine ilgi artmıştır.

Farklı kaynaklar ve ders notlarından derleme olarak hazırlanmıştır.

Kapaktaki fotoğraf (Sekizli Maşallah), Hattat Ahmet KUTLUHAN'a aittir.