Bu makalemde, Bizans Dönemi Taş eserleri, mimari plastik konusunda araştırma yapacak arkadaşlar için tez, makale ve kitapları bir araya getirdiğim başlıca kaynakların listesini hazırladım. 

Bizans Dönemi Taş Eserleri Konusunda Yazılmış Tezler

 1. Andıç, Ayşegül (2012). İzmir Arkeoloji Müzesi’ndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. (310765)
 2. Armağan, Muhsine Eda (2010). Kuşadası, Kadıkalesi’ndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. (263245)
 3. Arslan, Aytuğ (2014). Konya Çevresi Bizans Dönemi Mimari Plastiği, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. (357353)
 4. Aşık, Muharrem (2020). Kütahya Merkezde Bulunan Bizans Dönemi Taş Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. (626568)
 5. Barış, Seher (2011). Bolu Müzesi Bizans Dönemi Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. (308899)
 6. Büktel, Yılmaz (1989). Tekirdağ Edirne Çanakkale Müzelerinde Bulunan Bizans Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  (http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/18757.pdf )
 7. Çavdar, Meltem (2014). Kırklareli Vize’den Geç Antik –Bizans Dönemi Mimari Plastik Taş Eserler, Yüksek Lisans Tezi,  İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 8. Gültekin Özmen, İlknur (2013). Kayseri ve Niğde Müzeleri’nde Bulunan Bizans Dönemi Taş Eserler, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri. (340224)
 9. Hakan, Günay (2009). Kocaeli Müzesindeki Bizans Devri Mimari Plastikleri, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. (253071)
 10. Keskin, Esra (2010). Çorum İli ve Çevresinde Bulunan Bizans Dönemi Taş Eserleri, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (265210)
 11. Kıpramaz, Ali (2019). Herakleia Pontike (Karadeniz Ereğli) Bizans Dönemi Taş Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. (583700) 
 12. Özdin, Yasemin (2014). Kocaeli Merkezde Bulunan Bizans Dönemi Taş Eserleri, Yüksek Lisans Tezi,  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. (354800)
 13. Serdar, Pınar (2010). Likya Ve Pamfilya Bölgeleri'ndeki Bizans Dönemi Taş Eserlerinin Motif, Bezeme Tekniği ve Malzeme Değerlendirmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (257824)
 14. Temple, Çiğdem (2013). Konya/İkonion Ve Çevresinde Bulunan Bizans Dönemi Taş Eserleri, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. (307623)
 15. Yavuzyılmaz, Yasemin (2014). Kocaeli Merkezde Bulunan Bizans Dönemi Taş Eserleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. (354800)
 16. Yeşiltaş, Tülay (2012). Yalvaç Müzesi’ndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. (310767)
 17. Yıldırım, Şener (2006). Philomelion`daki (Akşehir) Bizans Dönemi Taş Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Künyenin sonunda, parantez içinde yer alan tez numaraları ile YÖK Tez'den arama yaparak tezlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 

Bizans Dönemi Taş Eserleri Konusunda Yazılmış Makale ve Kitaplar

 1. Baş, Ali (2017). Konya'daki Selçuklu Yapılarında Devşirme Antik Malzeme Kullanımı. (Editörler: Remzi Aydın ve Sultan Murat Topçu). Sanat Tarihi Yazıları. Konya: Çizgi Kitabevi, 43-72. (ISBN: 978-605 -1 96 -0 05 -0)
 2. Denknalbant Çobanoğlu, Ayşe, Ermiş, Ü. Melda, Parlak, Sevgi, Tuncer, Akın (2016). İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde Bulunan Taş Eserler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Araştırma Merkezi Sanat Tarihi Yıllığı XXV, 1-46.  (ISSN: 0579-4080)
 3. Doğan, Sema (2001). Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2000 Yıllığı, 265-299.
 4. Doğan, Sema (2005). Alanya Müzesi'ndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri. Kültür Bakanlığı, XXII. Araştırma Sonuçları Toplantısı II, 24-28 Mayıs 2004 Konya, Ankara, 71-76. http://www.envanter.gov.tr/files/belge/A22ASR2_1084.pdf 
 5. Doğan, Sema (2005). Bizans Mimarlığında Liturjik İşlevli Taş Yapıtlarda Terminoloji Sorunu. Ankara. Türk-İngiliz Kültür Derneği Yayınevi. 
 6. Doğan, Sema (2007). Bizans Döneminde Pamfilya ve Likya’da Gündelik Kullanımdaki Taş Gereçler. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 24 (2), 63-75. 
 7. Dumankaya, Oktay ve Ekmekçi, Mustafa Uğur (2018). Kahramanmaraş İli Afşin İlçesi Arıtaş Mahallesi Erken Doğu Roma Dönemi Mimari İşlevli Taş Eserler. Cedrus, 6, 377-393. (DOI: 10.13113/CEDRUS.201818)
 8. Durugönül, Serra, vd. (2016). Tarsus Müzesi Taş Eserleri Kataloğu. KAAM. Mersin. (ISBN 978-605-9680-20-2) 
 9. ODTÜ Arkeometri (2015). Türkiye Arkeolojisinde Taş, IV. ODTÜ Çalıştayı. Ankara. ODTÜ Arkeometri Anabilim Dalı.
 10. Özcan Özyurt, Hatice (2012). Muğla, Bodrum Ve Milas Arkeoloji Müzeleri’ndeki Orta Bizans Dönemine Ait Bir Grup Litürjik İşlevli Taş Eser. OLBA, (20), 417-452.  (https://search.proquest.com/openview/ade10ca790662565df6e8700d37920d4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=106065
 11. Öztaşkın Kurtuluş, Öztaşkın (2015). Stratonikeia Kenti Bizans Dönemi Liturjik Taş Eserleri. (Editör: Bilal Söğüt). Stratonikeia ve Çevresi Araştırmaları. İstanbul: Ege Yayınları, 159-175.  (ISBN 978-605-4701-98-8)
 12. Parman, Ebru (2002). Ortaçağda Bizans Döneminde Frigya (Phrygia) ve Bölge Müzelerindeki Bizans Taş Eserleri. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir. (ISSN: 9750600878)
 13. Temple, Çiğdem (2014). Taş Eserler Eşliğinde Sille’nin Bizans Dönemi Mimarisine İlişkin Görüşler. Art-Sanat Dergisi, 0 (2), 81-100.     (https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuarts/issue/8770/109624 )
 14. Türkler Çaylak, Ayşe (2011). Hellespontus’daki Praktius- Bergaz Vadisi’nden Bizans Taş Eserleri. ( Editörler: A. Ceren Erel, Bülent İşler, Nilüfer Peker, Güner Sağır). Anadolu Kentlerinde Süreklilik ve Değişim. Ankara, 553- 576.

Bizans Dönemi taş eserleri, mimari plastik konusunda araştırma yapacak arkadaşlar için başlıca kaynakların listesini hazırladım. Ulaşamadığınız kaynaklar için ve bu konuda eklemek istediğiniz farklı yayınlar için alta yer alan yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. İyi okumalar :)