Arapçada mascid yani secde edilen yer anlamına gelen mescit kelimesi, içerisinde minberi olmayan, cuma ve bayram namazlarının kılınmadığı, mahallelerde inşa edilmiş yapılardır. 13. yüzyıla geldiğimizde, Anadolu Selçuklu döneminde inşa edilen mescitler kendine özgü üslubuyla dikkat çekmektedir. Bu dönemde inşa edilmiş mescitlerin çoğunlukla dönemin başkenti Konya'da ağırlıklı olduğu görülür. 

Anadolu Selçuklu dönemi mescitleri üzerine araştırma yapacak arkadaşlar için makale ve tezlerden oluşan küçük bir kaynakça hazırladım. Ayrıca konu hakkında daha fazla bilgi almak için mescitleri tipolojisi ve genel özellikleriyle ele aldığım Anadolu Selçuklu Dönemi Mescitleri başlıklı makaleme bakabilirsin.

Arslan, M. (2017). Anadolu’da Selçuklu Çağı Cami ve Mescit Mimarisi(Plan-Mimari-Süsleme). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bakırer, Ö. (1969). Hacı Ferruh Mescidi. Vakıflar Dergisi, VIII, 172–184.

Baş, T. (2008). Anadolu Selçuklu Dönemi’nde Konya Mahalle Mescitlerinin Restorasyon Sorunları. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Dilaver, S. (1970). Sanat Tarihi Araştırmaları IV Anadolu’ daki Tek Kubbeli Selçuklu Mescitlerinin Mimarlık Tarihi Yönünden Önemi. İstanbul Üniveristesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü.

Erdem, M. (2019). İç Karaarslan Mescidi ve Çinileri. İDİL Dergisi, 58, 713–718. https://doi.org/10.7816/idil-08-58-01

Hacıgökmen, M. A. (2016). Selçuklu-Danişmendli İlişkileri Çerçevesinde Kadınhanı’na Adını Veren Raziye Devlet Hatun. Vakıflar Dergisi, 0(44). https://doi.org/10.16971/vd.75078

Karpuz, H. (2009). Konya Türk Kültür Envanteri Konya 42: Vol. I (Sarıyıldız OFSET). Atatürk Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Önge, Y. (1988). Alaaddin Keykubad Döneminde Konya’da İnşa Edilmiş Mimarlık Eserleri. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, 3, 49–60. https://dergipark.org.tr/tr/pub/usad/299590

Şaman Doğan, N. (2014). Selçuklu Döneminde Siyasi ve Bani Kimliği ile Zeyneddîn Beşâre. Journal of Turkish Studies, 9(Volume 9 Issue 10). https://doi.org/10.7827/turkishstudies.7472

Semerci, F., & Serin, H. (2018). XIII. Yüzyıl Konya Mahalle Mescitlerinde Kullanılan Kubbeye Geçiş Elemanları. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 13(26), 163–187.

Şimşir, Z., & Yavuzyılmaz, A. (2019). Yeni Bulunan Bir Selçuklu Kitabesi: İç Karaarslan Mescidi Kitabesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı, 91–103. http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/1704

Yasa, A. A. (2016). Anadolu Selçuklu Ve Beylikler Dönemi Konya Yapılarında Malzeme Kullanımı Ve Yapım Teknikleri. Vakıflar Dergisi, 0(45). https://doi.org/10.16971/vd.72957

Yavaş, A. (2010). Konya Sahip Ata (Tahir İle Zühre) Mescidi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 20, 161–178. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/32972

Yurdakul, E. (2007). Vezir-i Azam Hoca Hasan’ın XII. Yüzyılda Konya ve Kayseri’de Yaptırdığı Bazı Eserler. Vakıflar Dergisi, 30, 199–251.