selatin külliyesi

Külliye, farklı işlevlere hizmet veren birden fazla yapının bir arada inşa edildiği yapılar topluluğu anlamına gelmektedir. Selatin Külliyesi ise sultan veya padişah için inşa edilmiş yapılar topluluğu anlamına gelmektedir. Aynı kelime daha çok Selatin Camisi, Selatin Medresesi olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

İstanbul Şehzade Cami

Mimar Sinan’ın çıraklık eserim dediği Şehzade Cami, 1543 – 1548 yılları arasında İstanbul’un Fatih ilçesinde, Kanuni Sultan Süleyman (1. Süleyman) tarafından genç yaşta ölen oğlu Mehmed adına yaptırılmıştır. Makalede Klasik Osmanlı Mimarisinde Şehzade Cami ile görülen yenilikler ve ilkler, Şehzade Camisinin planı