nakkaş osman

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 16.yy  yarısı sonrasında sarayda baş minyatürcü olarak çalışmıştır. Nakkaş Osman, kendinden sonra gelen nakkaşları etkilediği görülmektedir.

Kıyafet-El İnsaniye Fi Şemail El-Osmaniye Yazması

Kıyafet-El İnsaniye Fi Şemail El-Osmaniye, 16.yüzyılda III. Murat döneminde yaşamış olan ünlü ünlü Şehnameci Seyyid Lokmân Çelebi bin Hüseynî al-Asûrî al Urmevî tarafından kaleme alınmıştır. Osmanlı sultanlarının özelliklerini anlatan ve ilk tarihi el yazma kitap olarak kabul edilen 1579 tarihli eserde, I. Osman’dan