Yağmur Taşı

Yağmur-kar yağdırmak, yangın söndürmek ve rüzgâr estirmek amacıyla gerçekleştirilen bir tür kamlıktır, insanları yıldırım, şimşekten de koruduğuna inanılıyordu. 

Anadoluda Yaşayan Kültler

Kült, Fransızca cute kelimesinden çevrilmiş olup kelimenin aslı Latince cultus yani tapınma anlamına gelir. Aynı zamanda tapınma, tapınım, din, dini merasim, ayin, ibadet gibi anlamları taşımaktadır. Belirli ilahlara karşı sesli veya sessiz, hareketli veya hareketsiz dua veya niyaz şeklinde olabileceği kabul edilir. Bu etimo