Sümerliler

Sümerler, MÖ 4000 - MÖ 2000 yılları arasında Irak'ın güneyinde yerleşik olan, medeniyetin beşiği olarak bilinen coğrafi bölgedeki uygarlıktır.

Kent Kavramı- Eski Mısır ve Mezopotamya Şehirciliği

Günümüz iklim koşulları 14 bin yıl kadar önce oluşmaya başlamış ve dünyanın hemen her yerinde insanlar, mevcut teknolojileri ile uyum sağlamaya başlamıştır. Aynı süreçte de Anadolu'da dâhil olmak üzere Yakındoğu'da köy olarak tanımlanabilecek yerleşmeler ortaya çıkmıştır. Kentleşmeyi yaratan ana etmen kentlile