Polis

Antik Çağda Şehir Kavramı

Helen halkı için şehir ve devlet kavramları birbirine karışmıştı, Polis hem şehir hem de devlet anlamına geliyordu. Belde olarak şehre; Asri deniliyordu, köyler için ise Kame sözcüğü kullanılıyordu. Köyler, belirli bir siyasi karakteri olmayan küçük yerleşmelerdi ancak surla çevrili olabiliyordu. Polis ise, çevre köyleri