New7Wonders Vakfı

İsviçre merkezli New7Wonders Vakfı, dünyanın yeni 7 harikasını belirlemek için cep telefonu ve Yeni Yedi Harika adlı sitesinden oylamaya sundu. Bu oylamaya içinde Ayasofya'nın da bulunduğu 21 eser katıldı.

İnsanlığın Ortak Mirası; Dünyanın 7 Harikası Yeni ve Eski

Eski dilde acaib-i seb'a-i alem olarak bilinen, farklı medeniyetler ve topraklar üzerinde inşa edilmiş bu eserler çağdaşları arasında mimarileriyle, heybetleriyle günümüz teknolojisine rağmen hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Dünyanın yedi harikası fikri ilk olarak MÖ 5.yy.'da Heradot tarafından ortaya atılmış olsa da