Neolitik

Cilâlı Taş Devri veya bilimsel adıyla Neolitik Çağ, tarih öncesi çağlardan biridir.

Tarih Öncesi Devirlerde Resim Sanatı

Üst Paleolitik Çağ’da insanlar mağaraların ağızlarında yaşarken, betimlemeler mağaraların en karanlık ve tehlikeli olan derin yerlerine yapılmaktaydı. Aydınlatma için ilkel kandiller ve çizgilerle desenleri oymak için çakmak taşı kullandıkları düşünülmekte. Bu mağaralarda yer alan resimlerden genellikle bizon, mamut, a