Hattat

Hat sanatını icra eden kişiye denir.

Hat Sanatı

Hat Arapça kökenli bir kelime olup, uzun doğru yol, çizgi anlamlarına gelmektedir. Mastar olarak  yazı yazmak anlamını taşır. Hüsnü hat ise güzel yazı anlamına gelirken, İslam yazısının estetik kurallara bağlı kalarak ölçülü ve ahenkli bir şekilde yazılması kastedilir. Meşhur bir tanıma göre hat sanatı; 'Cismani