Güdüm Bilimi

Canlı ve cansız tüm karmaşık sistemlerin denetlenmesi ve yönetilmesini inceleyen bilim dalıdır. 

Otomata (Hayal ve Tekniğin Birleşmesiyle Oluşan Marifetler)

Tam ismi ile, Kitabu Fi Marifet El-Hiy'el El-Hendesiye. Böyle yazınca oldukça sıkıcı bir metine dönüşüyor gibi ama şiddetle sonuna kadar okumanızı tavsiye ediyorum kazanacağınız, okumaya harcadığınız zamandan çok daha değerli olacak. Bu el yazması, Bediu'z-Zaman Ebu'l-izz İsmail bin Er-Razzaz El-Cezeri tarafından, Diyarbak