Dil Bilimi

Dil bilimi, lengüistik ya da lisaniyat; dilleri dil bilgisi, söz dizimi, ses bilgisi, ses bilimi, biçim bilimi ve edim bilimi gibi çeşitli yönlerden yapısal, anlamsal ve bildirişimin çıkış bağlamını temel alarak sözlerin gönderimlerini ve iletişimde dilin yaptırım gücünü inceleyen bilim dalıdır.

Babil Kulesi Efsanesi

Dünyamızda yaklaşık olarak 7 binin üzerinde aktif olarak konuşulan farklı dil olduğunu biliyor muydun? Ben bilmiyordum, en azından bu kadar fazla olabileceğini tahmin etmiyordum. Bu araştırmada da, ortalama tahmin edilen ve günlük olarak kullanılan aktif dillerin hesabı yapılmış. Hemen aklımda deli sorular dönüyor. Bu dillerin