Notice: Undefined index: tag in /home/u0134330/egoistyazar.com/includes/model.php on line 99
Deri-Oyma - Egoist Yazar

Deri Oyma

Kaatı Sanatı (Türk Sanatında İnce Kağıt Oymacılığı)

Herhangi bir motif veya yazı örneğinin ince bir kağıt veya deriden oyulması suretiyle meydana getirilen eserlere, kaatı sanatı denir. Kağıt, deri gibi benzeri malzemeler üzerindeki motifin kesilip çıkartılarak, içi oyulmuş olan diğer bir kağıt, deri, cam vb. malzemenin üzerine yapıştırılmak suretiyle meydana getirilen işler